Poetry Collection by Harjeet Singh

Rani nahi apne pas


Rani nahi apne pas abhi to kya hua,
Ye badshah aaj bhi lakho dilo par raj karta hai…