Poetry Collection by Harjeet Singh

Usne jab baat karne ka laheja badla


Usne jab baat karne ka laheja badla tab ye ehsaas hua
Ki ye wo lamha hai jahan rasta badalna hai.