Poetry Collection by Harjeet Singh

Mana Ki Mauj MasTi Me Hum


Mana Ki Mauj Masyi Me Hum Aaj Bhi Badshah Hain,
Jo Dil Ko Tod Dete Hain Hum Unko Chhorr Dete hain.