Poetry Collection by Harjeet Singh

Nazar un ki zaban un ki tajab hai


Nazar un ki zaban un ki tajab hai k is par bhi
Nazar kuch aur kehti hai zaban kuch aur kehti hai.