Poetry Collection by Harjeet Singh

Rani nahi apne pas abhi to kya hua


Rani nahi apne pas abhi to kya hua,
Ye badshah aaj bhi lakho dilo par raj karta hai.