Poetry Collection by Harjeet Singh

Karna Hai Ishq Aapse Karte Rahenge


Karna Hai Ishq Aapse Karte Rahenge Hum,
Jo Bhi Karna Hai Aapko Mere Sarkar Kijiye.