Poetry Collection by Harjeet Singh

Kholi hain zulf nazar hataun kise


Kholi hain zulf nazar hataun kise,
Roshan chehra si nazar churahuo kise,
Aaj tum se muhabat na karu kise,
Aaj khuda se tumhe na magu kise.