Poetry Collection by Harjeet Singh

Suna tha ke pyaar ek hi baar karte hai


Suna tha ke pyaar ek hi baar karte hai hum,
Magar ab jawaab milgaya hai,
Ke dil tutne ke baat, koi dusra nahi chahte hai hum,
Aaj bhi hum aapko dosh nahi dete,
Sirf guda se pyaar naa karne ka kasam lete hai hum.