Poetry Collection by Harjeet Singh

Tere Hijar Main Aur Mujhe Kya Karna Hai


Tere Hijar Main Aur Mujhe Kya Karna Hai,
Tere Naam Kitaabein Likhtaa Rehta Hoon.