Poetry Collection by Harjeet Singh

Aaine ke Sau Tukde


Aaine ke Sau Tukde Kar Ke Humne Dekhe Hai …
Ek me bhi Tanha They,
Hum Sau me Bhi Akele Hain.