Poetry Collection by Harjeet Singh

Dekh Baby Post Meri Achi hai


Dekh Baby Post Meri Achi hai,
Soch Meri Sachi hai,
Lakin main tujhe abhi bhi,
Pasand nahi aaya to sweet heart,
Tu abhi bachi hai.