Poetry Collection by Harjeet Singh

Khairaat mein mili hui khushi mujhe


Khairaat mein mili hui khushi mujhe achchi nahi lagti
Main apne dukhon mein bhi rahta hoon nawabon ki taraha