Poetry Collection by Harjeet Singh

Khairaat mein mili hui khushi


Khairaat mein mili hui khushi
Mujhe achchi nahi lagti,
Main apne dukhon mein bhi rahta hoon,
Nawabon ki taraha.