Poetry Collection by Harjeet Singh

Na rahe hai, na manjil hai


Na rahe hai, na manjil hai,
Andkaar me dube hai itna,
Ki akele hi akele hai.