Poetry Collection by Harjeet Singh

Yeh Bhi Aadab Hamare Hai


Yeh Bhi Aadab Hamare Hai , Tumhain Kya Malum,
Hum Tumhain Jeet Ke Harey Hain ,Tumhain Kya Malum,
Ek Tum Ho Ke Samajhte Nahi Hum Ko Apna,
Ek Hum Hain Ke Tumhare Hain.