Poetry Collection by Harjeet Singh

Nahi tum se koi shikayat


Nahi tum se koi shikayat, Bas itni sa Khwahi hai,
Jo Haal kar gye ho, khabhi aa kar dekh jana.